Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dyslexia

2009.03.27

Meghatározása

A dyslexia viszonyfogalom: diszharmónia a gyermekkel szembeni jogos elvárások (pl.a gyermek értelmi adottságai), az olvavás-írás tanítására szánt idő, a gyakorlás mennyisége, valamint az eredméyn között.

 

Okai:

Multifaktoriális tényezők következtében alakul ki. Organikus sérülés (pl. szülés körüli komplikációk), familiáris (öröklődés), illetve szerzett (pl.baleset, agysérülés) tényezők következményeként jelentkezhet.

 

Tünetek:

Ép értelmi funkciók megléte mellett képességeikhez mérten alulteljesítenek. Az olvasás ugyanezen gyermekek számára nem az ismeretszerzés eszköze, hanem legyőzhetetlen technikai nehézség.

Gyakran társul dysgraphiával, olykor dyscalculiával. 

A sok tanulási kudarc következtében pszichés zavarok/szorongás, depresszió, vagy másodlagos magatartászavar léphetnek fel. A dyszlexiás gyermekek általában fáradékonyak, dekoncentráltak, teljesítményük ingadozó. A sorozatos kudarcélmények hatására kerülik az iskolai munkát, szívesen bújnak ki alóla.

 

Mozgás területén:

Jellemző a motoros ügyetlenség, koordinálatlan nagy- és finommotoros mozgások, a beszédmozgások, egyensúlyérzékelés zavara.

 

 

Irány és téri tájékozódás területén:

A dyslexia veszélyeztetett gyermeknél gyakran találkozunk a jobb, bal irányok tévesztésével, lateralitás problémával, a testséma zavarával, jobbról bal irányba végzett soralkotással, tér- és időbeli orientációs zavarokkal. Dyslexiások között szép számban akadnak balkezesek. A balkezesség azonban önmagában sosem utal egyértelműen dyslexiára. Nagyobb probléma az, ha a gyermeknél keresztezett laterális dominancia van: vagyis nem azonos oldali a szeme, keze, lába, hanem pl. a jobb szemét, bal kezét, jobb lábát részesíti előnyben.

 

Beszéd területén:

Megkésett, akadályozott beszédfejlődés, elmosódott artikuláció, zöngétlenítés, általános pöszeség, szegényes szókincs, szótalálási nehézség, beszédészlelés- és megértés zavara egyaránt megjelenhet. Nehezen tanul mondókákat, verset, vagy definíciót. Mondatalkotása szegényes, egyszerű mondatokat használ.

 

Figyelem területén:

Tartós figyelemre nem képesek, figyelmük könnyen elterelhető, többnyire csak néhány percet tudnak bizonyos dolgokra koncentrálni.